AREÁL
GENERÁLA
VESELA

AREÁL
POVAŽSKÁ
BUS / VLAK
PAVILÓN
CHIRURGIE
PAVILÓN
OČNEJ
KLINIKY
PAVILÓN
PSYCHIATRICKÉHO
ODDELENIA
PAVILÓN
KAIM
PAVILÓN
ORL
KLINIKY
RIADITEĽSTVO
NEMOCNICE
PAVILÓN KLINIKY
VNÚTORNÉHO
LEKÁRSTVA
PAVILÓN
NEUROLOGICKEJ
KLINIKY
LEKÁREŇ
PAVILÓN
HLAVNÝ
PAVILÓN
INFEKTOLÓGIE
PAVILÓN
PATOLÓGIE
POLIKLINIKA
POHOTOVOSŤ
ODDELENIE
CHIRURGIE
AMBULANCIA
CHIRURGIE 1
AMBULANCIA
CHIRURGIE 2
AMBULANCIA
CHIRURGIE 3
AMBULANCIA
CHIRURGIE 4
AMBULANCIA
CHIRURGIE 5
AMBULANCIA
ONKOLÓGIE
AMBULANCIA
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE 1
AMBULANCIA
ÚRAZOVEJ
CHIRURGIE 2
AMBULANCIA
UROLÓGIE
AMBULANCIA
ORTOPÉDIE 1
AMBULANCIA
ORTOPÉDIE 2
AMBULANCIA
ORTOPÉDIE 3
AMBULANCIA
NEUROCHIRURGIE
POHOTOVOSŤ
ODDELENIE
ÚRAZOVE
CHIRURGIE
ODDELENIE
ORTOPÉDIE
ODDELENIE
NEUROCHIRURGIE
RTG
CT
HLAVNÝ
VCHOD
HLAVNÝ
VCHOD